Järnbro Skog AB
Jarnbro Skog AB • V:a Hungvik Rörviken • 671 95 KLÄSSBOL • Tel. 0570-241 65 • E-post: info@jarnbros.se
 

Här kör vi nu..
Här redovisar vi pågående arbeten
Läs mer>>

Eco-Log Demo
Eco-Log ordnade visning av 560D och 574C
Läs mer>>

Ny maskin
Nya Rottnen på plats
Läs mer>>



Vår gallringstjänst

När vi gallrar är slutresultatet det som räknas. Inte produktionen på maskinerna per timme. Vi vill lämna efter oss ett bestånd som är oskadat och där inte 60% av volymen kommer från upptagna vägar. Att gallra och röja är en investering. Gallringar ger som regel ett ekonomiskt överskott, men vi tycker att slutresultatet är det som skall räknas. Pengarna får bli grädden på moset.

Att gallra är att vidareutveckla den process som började vid senaste slutavverkning. Den tid som förflutit fram till att beståndet gallras är c:a 30-50 år. Röjning bör göras ungefär 15 år efter plantering. Vid gallring görs ett viktigt vägval för ungskogsbeståndet. Den gallringsform som väljs spelar en avgörande roll för beståndets utveckling fram till slutavverkningen. De metoder som används idag kallas för hög-gallring, låg-gallring och kvalitets-gallring.

Det råder delade meningar om vilken metod som bör användas. Vanligast hos de stora skogsbolagen är kvalitetsgallring, bland de mindre skogsägarna används vanligen en kombination av låg- och kvalitetsgallring. För vår del får uppdragsgivaren bestämma efter att vi givit vår syn på det aktuella objektet.

   
   
 
 
Design från Set Communication AB & KonsultPoolen