Järnbro Skog AB
Jarnbro Skog AB • V:a Hungvik Rörviken • 671 95 KLÄSSBOL • Tel. 0570-241 65 • E-post: info@jarnbros.se
 

Här kör vi nu..
Här redovisar vi pågående arbeten
Läs mer>>

Eco-Log Demo
Eco-Log ordnade visning av 560D och 574C
Läs mer>>

Ny maskin
Nya Rottnen på plats
Läs mer>>Vi sköter din röjning

Genom röjningen läggs grunden för vad som skall bli det ekonomiska utbytet av ert skogsinnehav. Röjningen skall göras så snart som träden börjar växa ihop.

Låt inte lövet ta överhanden. Speciellt tallen är känslig för att bli undertryckt av lövet.

Vi kan ge er råd om hur ni skall göra, eller om ni vill, utföra röjningen åt er.

 
     

Ungskogs-röjning. Röjningen är en av de viktigaste åtgärderna för att den framtida skogen skall producera så mycket och högkvalitativt virke som möjligt. Det lägger också grunden till att kunna gallra skogen, så att storm och snö inte ödelägger beståndet efter gallringen. Röjningen bör utföras när stammarna är mellan 2-4 m höga.

Vill man senarelägga förstagallringen kan man röja en gång till när stammarna nått en grovlek i brösthöjd på 7-8 cm. På detta sätt får man ett högre netto vid förstagallringen, samtidigt som beståndet efter gallringen blir tåligare mot snöbrott och stormar.

Man skall dock tänka på att inte röja gran under växtperioden, detta ökar risken för angrepp av skogsröta.

 
Anlitar ni oss, utförs röjningen på ett professionellt sätt.   Beräkning av stamantal vid röjning.
     
     
     
 
 
Design från Set Communication AB & KonsultPoolen