Järnbro Skog AB
Jarnbro Skog AB • V:a Hungvik Rörviken • 671 95 KLÄSSBOL • Tel. 0570-241 65 • E-post: info@jarnbros.se
 

Här kör vi nu..
Här redovisar vi pågående arbeten
Läs mer>>

Eco-Log Demo
Eco-Log ordnade visning av 560D och 574C
Läs mer>>

Ny maskin
Nya Rottnen på plats
Läs mer>>Slutavverkning för bästa resultat

Fördelen med att använda oss till detta arbete är att ni får ut maximalt värde ur er skog. Vi tar ut specialsortiment så mycket som det bara går, även om inte minimikvantiteten uppnås. Ni behöver ej betala de avgifter som vanligen tas ut vid för små leveranser.

• Vi åtar oss avverkningsuppdrag från såväl stora som små skogsägare.

• Vi köper virke på rot, som leveransvirke eller avvekningsuppdrag.

• Vi erbjuder garanterat netto på både slutavverning och gallring.

Och lämnar givetvis samma service till er skogsägare som de rena virkesköparna gör. Skillnaden är att ni kan använda samma avverkningsföretag, oavsett vilken ni levererar ert virke till. Vilket betyder att ni kan gå samman och på så vis få upp volymen. Därmed billigare avverkning pga. att flyttning och väglagning, bara behöver göras en gång. Kostnaden för detta kan vid små volymer bli betydande.

Vi har lång erfarenhet av allt som har med skog att göra och kan lova ett förstklassigt arbete. Nöjda kunder är i längden det enda sättet att få uppdrag till våra maskiner.

 
 
 
Design från Set Communication AB & KonsultPoolen